Menedżerskie szkolenia to dobra droga?

Pracownik, który się nie dokształca, stoi w miejscu, nie rozwija się, nie poszerza swoich kwalifikacji. Duża oferta szkoleń i kursów kierowana jest do przedstawicieli różnych zawodów, wśród nich znajdują się także szkolenia menedżerskie, z których korzystać mogą osoby kierujące i zarządzające dużą grupą ludzi.

Jaka jest rola menedżera?

Od dobrego menedżera wymaga się bardzo wiele; musi on być gotowy do wykonywania różnorodnych zadań w nienormowanym czasie pracy i do poświęcania się całkowicie realizacji zadań, jakie narzuca mu przedsiębiorstwo, w którym pracuje. Powinien także mieć zdolności i chęci do szybkiego uczenia się, a swoje zdolności musi wykorzystywać w oparciu o wiedzę o ekonomicznym,społecznym i politycznym otoczeniu organizacji.

Menedżer musi wypracować sobie system, swoisty styl kierowania ludźmi, dostosowując go do członków zespołu, którym kieruje. Z pewnością przydadzą się umiejętności z zakresu psychologii, które także przekazuje się podczas szkoleń menedżerskich. Wiedza połączona z wyobraźnią i intuicją to szansa na zarządzanie doskonałe. Szef musi także zadbać o to, by jego podwładni nabywali nowe umiejętności; są oni bowiem cennym kapitałem , który będzie pomnażany, jeśli zaangażuje się pracowników w pracę na rzecz organizacji. We współczesnej organizacji pracownik jest bardziej partnerem niż podwładnym, przełożony jest przywódcą, którego cechy lidera sprawiają, że zespół uznaje jego zwierzchność wynikającą z kompetencji i odpowiedzialności.

Po co menedżerowi szkolenia?

Od dobrego menedżera wymaga się dużo; także tego, by był pomysłowy, kreatywny i nie pozostawać w tyle za trendami. Musi on więc wciąż się dokształcać, by nadążyć za nieustanną ewolucję otoczenia biznesowego. W przygotowaniu szkoleń menedżerskich, organizujące je centra szkoleniowe uwzględniają zmiany w gospodarce (niezwykle istotna w pracy menedżera jest umiejętność reagowania na zmiany w gospodarce, choćby na kryzys), zmiany pokoleniowe czy specyfikę organizacji. Ponieważ poziom kompetencji menedżerów ma wpływ na osiąganie celów biznesowych przez firmę, muszą oni sprawnie i prawidłowe wyznaczać cele, dzielić pracę, motywować zespól do jej wykonania i poprawnie reagować w sytuacji kryzysowej. Tego wszystkiego nauczą się podczas szkoleń menedżerskich.

Osoby na stanowiskach kierowniczych są motywacją i inspiracją do pracy dla całego zespołu, wyznaczają jej nurt. Menedżerowie muszą być świadomi tej roli i sprawnie oraz profesjonalnie budować swoją pozycję oraz relacje z pracownikami, by cały zespół wspólnie budował silną firmę.

 

Petrys

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *